اول خبر | خبر امروز

حفظ روابط مثبت اروپا و آمريکا در دوران ترامپ هم ممکن است

زمان دریافت خبر :
يک کانديداي انتخابات رياست‌جمهوري فرانسه معتقد است که اروپا و آمريکا مي‌توانند روابط مثبت خود را در جريان دوره رياست‌جمهوري دونالد ترامپ نيز حفظ کنند.

امروز جمعه، 5 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 5028

دیگران چه می خوانند