اول خبر | خبر امروز

صادرات کشمش به صد کشور

زمان دریافت خبر :
کشمش يکي از محصولات کشاورزي است که از فرآورده‌هاي مهم انگور به شمار مي رود و قسمتي از صادرات بخش کشاورزي را به خود اختصاص داده است. در سال‌هاي اخير بعد از پسته و فرش رتبه سوم در صادرات محصولات کشاورزي را به خود اختصاص داده است. از ??? هزار تن توليد کشمش در کشور ، ??? هزار تن که ارزش صادرات دارد به صد کشور دنيا صادر مي شود.
??:?? - ???? پنج شنبه ?? دي

امروز پنج شنبه، 8 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2703

دیگران چه می خوانند