اول خبر | خبر امروز

استيضاح «آخوندي» همچنان در دستورکار نمايندگان بررسي استيضاح سه‌شنبه آينده

زمان دریافت خبر :
سخنگوي کميسيون عمران مجلس با اشاره به آخرين وضعيت طرح استيضاح وزير راه و شهرسازي، گفت: نمايندگان استيضاح‌کننده وزير راه همچنان خواهان طرح استيضاح آخوندي هستند.

امروز پنج شنبه، 8 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2135

دیگران چه می خوانند