اول خبر | خبر امروز

شکايت قاتل 77 نفر از شرايط زندان نروژ: قهوه سرد است و غذا با مايکروفر گرم مي شود

زمان دریافت خبر :
بريويک در آخرين حضور خود در دادگاه به امکانات زندان اعتراض کرده و به قاضي گفته بود که غذاي وي را در مايکروويو گرم مي‌کنند و قهوه سرد به او مي‌دهند.

امروز یکشنبه، 4 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 3760

دیگران چه می خوانند