اول خبر | خبر امروز

سروش و نريمان جهان در مقابل سايپا به ميدان مي روند؟

زمان دریافت خبر :
نام سروش رفيعي و سامان نريمان جهان در ليست 19 نفره پرسپوليس در مقابل سايپا قرار دارد.

امروز یکشنبه، 4 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 3759

دیگران چه می خوانند