اول خبر | خبر امروز

دولت مکلف به احياء و بهسازي بافت فرسوده شهري شد

زمان دریافت خبر :
با مصوبه مجلس و براساس قانون برنامه ششم توسعه کل کشور، دولت مکلف به احيا و بهسازي حداقل 10 درصد از بافت‌هاي فرسوده در برنامه ششم شد.

امروز دوشنبه، 5 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2772

دیگران چه می خوانند