اول خبر | خبر امروز

عزت اللهي در روستوف ماندني شد

زمان دریافت خبر :
يک سايت روسي مدعي شد سعيد عزت اللهي با وجود اين که سال گذشته در بيشتر بازي ها نيمکت نشين بود،قرارداد جديدي با روستوف امضا کرده است.

امروز دوشنبه، 5 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2768

دیگران چه می خوانند