اول خبر | خبر امروز

فرجام برنامه‌هاي انتقادي در صداوسيما

زمان دریافت خبر :
ثريا براي چندمين بار در باکس پخش قرار نگرفت تا نمايانگر جايگاه برنامه هاي انتقادي در سازمان صداوسيما باشد.

امروز دوشنبه، 5 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2764

دیگران چه می خوانند