اول خبر | خبر امروز

آخرين وضعيت پرونده «دختر ? ساله قطعه‌قطعه شده» در پارک کوهسار

زمان دریافت خبر :
وکيل پرونده فاطمه اميري؛ دختر پنج ساله‌اي که در پارک کوهسار، شرحه‌شرحه شد، آخرين وضعيت رسيدگي به پرونده را تشريح کرد.

امروز شنبه، 3 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 542

دیگران چه می خوانند