اول خبر | خبر امروز

رونالدينيو: به مسي گفتم از فوتبال لذت ببر

زمان دریافت خبر :
رونالدينيو، ستاره برزيلي و سابق بارسا در مورد مشاوره خود به مسي و بزرگترين دستاورد خود با لباس بارسا صحبت کرد.

امروز جمعه، 2 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2888

دیگران چه می خوانند