اول خبر | خبر امروز

شاه مازندران در زندان به قتل رسيد؟!

زمان دریافت خبر :

خبري مبني بر قتل محمود طالبي ملقب به شاه مازندران در زندان انتشار يافته است.

نوشته شاه مازندران در زندان به قتل رسيد؟! اولين بار در اخبار پديدار شد.

امروز شنبه، 6 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 4047

دیگران چه می خوانند