اول خبر | خبر امروز

شعبده باز ديوانه به گلوي خود شليک کرد!‌

زمان دریافت خبر :

شعبده باز ديوانه در پي انجام حرکات محير القعول به سمت دهان خود شليک کرد.

نوشته شعبده باز ديوانه به گلوي خود شليک کرد!‌ اولين بار در اخبار پديدار شد.

امروز جمعه، 5 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 5028

دیگران چه می خوانند