اول خبر | خبر امروز

هشدار درباره نرخ بالاي اعتياد در محيط‌هاي صنعتي

زمان دریافت خبر :
معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکتهاي مردمي ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور گفت: طرح‌هايي که در استان مرکزي در رابطه با مسئله اعتياد و مناطق صنعتي در نظر گرفته شده بايد با جديت بيشتري مورد پيگيري قرار بگيرد و مسئوليت اجتماعي توسط صنايع نيز بايد مطرح شده و از مشارکت صنايع در اين خصوص بهره بگيريم.

امروز پنج شنبه، 8 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2104

دیگران چه می خوانند