اول خبر | خبر امروز

احتمال کنار گذاشتن فالکائو از تيم فوتسال برزيل

زمان دریافت خبر :
با تغييرات ايجاد شده در تيم ملي فوتسال برزيل به نظر مي رسد «فالکائو» اسطوره فوتسال دنيا از اين تيم کنار گذاشته شود.

امروز دوشنبه، 1 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 7432

دیگران چه می خوانند