اول خبر | خبر امروز

انتشار سالانه ?? هزار عنوان کتاب براي کودکان ايراني رحماندوست در هند خبر داد

زمان دریافت خبر :
مصطفي رحماندوست، شاعر و نويسنده در نشستي که در دپارتمان زبان فارسي دانشگاه دهلي نو برگزارشد، گفت: «ادبيات کودک ونوجوان ايران ريشه درادبيات مردمي و عاميانه دارد.»

امروز پنج شنبه، 8 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2393

دیگران چه می خوانند