اول خبر | خبر امروز

ابهام در قرارداد جديد مسي با بارسلونا

زمان دریافت خبر :
يک شبکه تلويزيوني اروپا از نامشخص بودن قرارداد جديد ستاره آرژانتيني بارسلونا و عدم مذاکره طرفين خبر داده است.

امروز شنبه، 3 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 542

دیگران چه می خوانند