اول خبر | خبر امروز

تقويت زبان هاي قومي عاملي براي تعالي زبان فارسي و انسجام هويت ملي است

زمان دریافت خبر :
وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي گفت: تقويت زبان هاي قومي عاملي براي تعالي زبان فارسي و انسجام هويت ملي است.

امروز دوشنبه، 5 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2769

دیگران چه می خوانند