اول خبر | خبر امروز

زبان حاصل تجميع همه دانش هاي بشري است

زمان دریافت خبر :
استاندار فارس گفت: زبان حاصل تجميع همه داشته هاي بشري است که اندک اندک جمع شده است و عامل پيشرفت و توسعه و تکامل بشري به شمار مي رود.

امروز دوشنبه، 5 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2770

دیگران چه می خوانند