اول خبر | خبر امروز

زمان واريز هفتاد و يکمين يارانه نقدي مشخص شد

زمان دریافت خبر :
سازمان هدفمندسازي يارانه ها اعلام کرد: هفتاد و يکمين مرحله از پرداخت يارانه نقدي ساعت 24 روز يکشنبه 26 ديماه واريز مي شود.

امروز پنج شنبه، 8 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2382

دیگران چه می خوانند