اول خبر | خبر امروز

شمار قربانيان سرما در اروپا به ?? نفر رسيد

زمان دریافت خبر :
با جان باختن هفت نفر در بلغارستان شمار قربانيان سرما در اروپا به ?? نفر رسيد.
??:?? - ???? پنج شنبه ?? دي

امروز دوشنبه، 5 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2769

دیگران چه می خوانند