اول خبر | خبر امروز

ساخته شدن 25 قسمت از سريال «پرستاران»

زمان دریافت خبر :
تهيه کننده سريال پرستاران گفت: 25 قسمت از اين مجموعه ساخته شده است.

امروز جمعه، 5 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 5028

دیگران چه می خوانند