اول خبر | خبر امروز

صفت برجسته مرحوم شريعتمداري سلامت نفس وي بود

زمان دریافت خبر :
رئيس فرهنگستان علوم و زبان فارسي سلامت نفس و برجستگي علمي را از ويژگي‌هاي برجسته مرحوم استاد علي شريعمتداري بر شمرد.

امروز پنج شنبه، 8 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2703

دیگران چه می خوانند