اول خبر | خبر امروز

برگزاري «جشن طلاق» ريشه در کدام ضعف شخصيتي دارد؟

زمان دریافت خبر :
يک روانشاس و زوج درمانگر مي گويد: «آنها که جدايي و طلاق شان را جشن مي گيرند و به همه نشان مي دهند داراي شخصيتي هيجاني هستند و در حقيقت به پختگي و رسش قطعي و واقعي نرسيده اند.»

امروز پنج شنبه، 8 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 3051

دیگران چه می خوانند