اول خبر | خبر امروز

هواي پايتخت در شرايط ناسالم

زمان دریافت خبر :
معاون پايش و نظارت اداره کل محيط زيست استان تهران گفت: هواي پايتخت براي پنجمين روز متوالي در شرايط ناسالم براي گروه‌هاي حساس قرار دارد.

امروز پنج شنبه، 8 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2106

دیگران چه می خوانند