اول خبر | خبر امروز

يارانه نقدي نيمه شب يکشنبه 26 دي ماه واريز مي شود

زمان دریافت خبر :
سازمان هدفمندسازي يارانه ها اعلام کرد: هفتاد و يکمين مرحله از پرداخت يارانه نقدي ساعت 24 روز يکشنبه 26 ديماه واريز مي شود.

امروز پنج شنبه، 8 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2404

دیگران چه می خوانند