اول خبر | خبر امروز

آغاز تکميل ظرفيت کارشناسي ارشد و دکتري دانشگاه آزاد

زمان دریافت خبر :
انتخاب رشته در مرحله تکميل ظرفيت مقاطع کارشناسي ارشد و دکتري تخصصي سال 1395 دانشگاه آزاد اسلامي آغاز شد.

امروز جمعه، 2 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2899

دیگران چه می خوانند