اول خبر | خبر امروز

روايتي از زندگي شخصي مرحوم هاشمي رفسنجاني در «تاريخ شفاهي ايران»

زمان دریافت خبر :
«تاريخ شفاهي ايران» تصاويري از زندگي شخصي آيت الله هاشمي در دوران رياست جمهوري را روي آنتن مي فرستد.

امروز پنج شنبه، 8 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2385

دیگران چه می خوانند