اول خبر | خبر امروز

ورود تجهيزات گسترده حشدالشعبي به غرب موصل براي آغاز مرحله ششم عمليات آزادسازي

زمان دریافت خبر :
همزمان با ورود تجهيزات گسترده نظامي نيروهاي داوطلب مردمي عراق به غرب موصل، شمارش معکوس براي آغاز مرحله ششم عمليات اين نيروها براي آزادسازي اين منطقه آغاز شد.

امروز دوشنبه، 5 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2775

دیگران چه می خوانند