اول خبر | خبر امروز

بخش بانکداري بزرگترين ضربه را به کشور وارد کرد

زمان دریافت خبر :
در پي بحران اقتصادي و کاهش ارزش منات، علي اف در سال جديد عملکرد بخش بانکداري را بزرگترين ضربه به کشورش عنوان کرد.

امروز پنج شنبه، 8 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2694

دیگران چه می خوانند