اول خبر | خبر امروز

ساخت کمربند راهنما براي نابينايان

زمان دریافت خبر :
به نقل از نيواطلس، کمربند مذکور که Guidesense نام دارد، مجهز به فناوري رادار با طول موج کوتاه است. اين دستگاه روي سينه بسته مي شود و به کاربر خود موانع موجود در مسير او را هشدار مي دهد.

امروز دوشنبه، 5 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2768

دیگران چه می خوانند