اول خبر | خبر امروز

آيا زنان حس چشايي بهتري نسبت به مردان دارند؟

زمان دریافت خبر :
هنگامي که صحبت از حس چشايي به ميان مي‌آيد، شواهد علمي جنسيت زن را برتر مي‌داند. باتوجه به مطالعات انجام شده،‌ خانم‌ها توانايي تعيين تفاوت بهتري در چشيدن طعم‌ها دارند.

امروز دوشنبه، 5 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2768

دیگران چه می خوانند