اول خبر | خبر امروز

ن?چير?ان بارزاني ب?شداريي پرس?ي ئايه‌تو?ا ر?فسنجانيي کرد

زمان دریافت خبر :
به‌شي ع?راق و هه‌ر?مي کوردستان- ن?چير?ان بارزاني ب?نو?ن?راي?تيي م?سعوود بارزاني ب?شداريي پرس?ي ئايه‌تو?ا ‏هاشمي ر?فسنجاني د?کات‌و رايد?گ?ي?ن?ت، ل?د?ستداني ئ?و ب???ز? ن?ک ت?نها ب? ئ?ران، ب??کو ب? ه?موو گ?لاني ناوچ?ک? خ?سار?ت?کي گ?ور?بوو.

امروز دوشنبه، 5 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2800

دیگران چه می خوانند