اول خبر | خبر امروز

دستگيري دختران موتور سوار با اقدامات گسترده پليس

زمان دریافت خبر :
سرهنگ الهامي: پس از انتشار اين تصاوير و فيلم در فضاي مجازي که بيانگر اوج پشت پا زدن به هنجارهاي ديني توسط آن 2 دختر و انجام حرکات زشت در پارک جنگلي بود، نيروي انتظامي اقدامات گسترده اي را براي دستگيري اين دو دختر انجام داد. اين 2 دختر امروز با همکاري بسيج، منابع مختلف خبري و مردم شناسايي، دستگير و تحويل مراجع قضايي شدند.

امروز دوشنبه، 5 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2797

دیگران چه می خوانند