اول خبر | خبر امروز

گازگرفتگي در محله خاک سفيد

زمان دریافت خبر :
سخنگوي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري تهران گفت: حادثه گازگرفتگي در منزل مسکوني محله خاک سفيد يک فوتي و دو مصدوم بر جاي گذاشت.

امروز جمعه، 2 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2899

دیگران چه می خوانند