اول خبر | خبر امروز

صوت سخنراني منتشرنشده از آيت‌الله وحيد خراساني در قيام ??دي ??

زمان دریافت خبر :
فايل صوتي سخنراني مرجع تقليد آية الله حسين وحيد خراساني در خلال قيام19دي1356 .

امروز دوشنبه، 1 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 7432

دیگران چه می خوانند