اول خبر | خبر امروز

ريزترين قرآن چوبي جهان

زمان دریافت خبر :
"کلام وحي" ريزترين قرآن چوبي جهان با تلفيقي از 2 هنر مشبک و معرق به خط "عثمان طه" در اصفهان نوشته شده است.

امروز دوشنبه، 5 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2800

دیگران چه می خوانند