اول خبر | خبر امروز

دستگيري قاتل پس از 8 سال زندگي مخفيانه

زمان دریافت خبر :
متهم که با تغيير نام، نام خانوادگي و نام پدر خود با هويتي جديد در شرکتي مشغول به کار شده بود، شب گذشته پس از دريافت نيابت قضايي کارآگاهان پليس آگاهي دستگير شد. متهم در بازجويي اوليه به قتل اعتراف کرد.

امروز جمعه، 2 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 1573

دیگران چه می خوانند