اول خبر | خبر امروز

رويايي که به واقعيت پيوست

زمان دریافت خبر :
روستاي "آقا بابا" با جمعيت 3 هزار نفري در قزوين، از آب شرب بهداشتي برخوردار شد.

امروز جمعه، 2 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 1571

دیگران چه می خوانند