اول خبر | خبر امروز

مرگ صدها بيمار به علت تشنگي و گرسنگي

زمان دریافت خبر :
اداره ملي آمار انگليس اعلام کرد فقط در سال گذشته 1022 بيمار در خانه هاي سالمندان و بيمارستان ها بر اثر تشنگي يا گرسنگي جان باختند.

امروز یکشنبه، 4 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 4449

دیگران چه می خوانند