اول خبر | خبر امروز

طرفداران استقلال و تراکتور همچنان محروم

زمان دریافت خبر :
محروميت طرفداران دو تيم استقلال و تراکتورسازي به قوت خود باقي است.

امروز دوشنبه، 5 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2784

دیگران چه می خوانند