اول خبر | خبر امروز

نگاهي به فيلمهاي زمستاني سينماي ايران

زمان دریافت خبر :
فيلم مددي در نگاه اول در پي رسيدن به استانداردهايي است که او در کتابهايش پيگيري کرده است. مي‌شود رگه‌هاي سينمايي آمريکايي و اروپايي را در آن بيابيد.

امروز دوشنبه، 5 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2784

دیگران چه می خوانند