اول خبر | خبر امروز

بازگشت ملي پوش استقلال به ليست 18 نفره

زمان دریافت خبر :
وريا غفوري که با مصدوميت سنگين روبه رو شده بود از چند روز قبل به تمرينات بازگشت تا خود را براي ادامه فصل آماده کند.

امروز سه شنبه، 9 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 483

دیگران چه می خوانند