اول خبر | خبر امروز

شخصيت مغفول علمي آيت‌الله‌هاشمي از نگاه استاد فلسفه

زمان دریافت خبر :

دکتر احمد احمدي، استاد فلسفه دانشگاه گفت: آيت الله هاشمي رفسنجاني در زمينه تفسير قرآن فعاليت فراواني کرده بود و «تفسير راهنما» که بالغ بر ?? جلد است، نتيجه اين فعاليت علمي مثمر ثمر است و در هر حال شخصيت فرهنگي و علمي آيت الله هاشمي رفسنجاني مغفول مانده است.

امروز یکشنبه، 4 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 4443

دیگران چه می خوانند