اول خبر | خبر امروز

بي‌اعتقادي برخي مديران به کنترل منشأ پرداخت‌هاي نجومي

زمان دریافت خبر :
رئيس ديوان محاسبات منشأ پرداخت‌هاي نجومي را ضعف کنترل‌هاي داخلي يا بي‌اعتقادي برخي مديران به اين کنترل دانست.

امروز سه شنبه، 2 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 7555

دیگران چه می خوانند