اول خبر | خبر امروز

اختصاص ? ? ميليارد دلار تسهيلات به صنايع روستايي

زمان دریافت خبر :
وزير جهاد کشاورزي گفت: دولت لايحه ايي به مجلس ارائه کرده است که درصورت تصويب، يک ميليارد و 500 ميليون دلار تسهيلات با نرخ سود 14 درصد براي اجراي برنامه هاي خرد روستايي در زمينه صنايع تبديلي در حوزه هاي مختلف تخصيص داده مي شود.

امروز یکشنبه، 4 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 4445

دیگران چه می خوانند