اول خبر | خبر امروز

صنايع هواپيماسازي اروپا وابسته به آلياژ کرمان

زمان دریافت خبر :
يکي از منابع تامين "فروموليبدن" کارخانجات ساخت بدنه هواپيما، مجتمع فروآلياژ رباط کرمان است.

امروز جمعه، 5 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 5028

دیگران چه می خوانند