اول خبر | خبر امروز

??? دستاورد برجام از زبان حميد بعيدي‌نژاد

زمان دریافت خبر :
در اولين سالگرد اجراي برجام حميد بعيدي‌نژاد عضو و رييس هيات مذاکره کننده هسته‌اي کشورمان که چند ماهي است به عنوان سفير کشورمان در لندن فعاليت مي‌کند به ??? دستاورد مهم برجام پرداخته است.

امروز یکشنبه، 4 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 4452

دیگران چه می خوانند