اول خبر | خبر امروز

وضعيت استخدامي کارگزاران بيمه محصولات کشاورزي تعيين تکليف شد

زمان دریافت خبر :
براساس مصوبه مجلس تعيين تکليف استخدامي کارگزاران بيمه محصولات کشاورزي در بانک کشاورزي و پيش‌بيني سنوات همکاري آنها به‌عنوان سابقه خدمت پرداخت حق بيمه تأمين اجتماعي سنوات گذشته تماماً با مستخدمين باشد.

امروز یکشنبه، 4 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 4461

دیگران چه می خوانند