اول خبر | خبر امروز

سقف حقوق ماهانه مديران و کارکنان دستگاه‌هاي اجرايي مشخص شد

زمان دریافت خبر :
نمايندگان مجلس مصوب کردند که مجموع ناخالص دريافتي حقوق ماهانه مقامات، مديران و کارکنان دستگاه‌ها حداکثر ?برابر حداکثر حقوق و مزاياي مستمر قابل پرداخت به کارکنان مشمول قانون مديريت است.

امروز سه شنبه، 2 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 7555

دیگران چه می خوانند