اول خبر | خبر امروز

نيمي از درآمد نفتي ? ماهه امسال محقق نشد

زمان دریافت خبر :
براساس گزارش بانک‌مرکزي، درآمدهاي حاصل از فروش نفت خام طي هشت ماهه امسال به ???.? هزار ميليارد ريال رسيد که حدود ?? درصد کمتر از مقدار پيش‌بيني شده در بودجه است.

امروز دوشنبه، 5 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2790

دیگران چه می خوانند